Category Archives: Traditions @en

Traditions of the Vallespir

Virolai to the mother of Montserrat

[kkstarratings]

Virolai a la Mare de Monserrat cat Virolai to the mother of Montserrat

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el cel

Amb serra d’or, els angelets serraren
amb serra d’or, eixos turons per fer-vos
un palau, per fer-vos un palau.
Reina del Cel que’ls Serrafins baixaren,
Reina del Cel, deu-nos abric dins vostre
mantell blau, dins vostre mantell blau.

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el ce

 

English translation

Virolai to the mother of Montserrat eng Virolai to the mother of Montserrat

Rose of April, woman of the montain, star of Montserrat,
light up the catalan land
guide us to the sky
guide us to the sky

With a golden saw, the little angels sawed,
with a golden saw, those peaks,
to make your palace,
to make your palace.
Quenn of the Sky, that the Séraphins took down
Queen of the Sky Give us a shelter in your blue coat, in your blue coat.

Rose of April, woman of the montain,
star of Montserrat,
light up the catalan land
guide us to the sky
guide us to the sky

Els Segadors

 

[kkstarratings]

 ELS SEGADORS – Himne Nacional Català nascut el 7 de juny 1640

ELS SEGADORS cat Els Segadors

Catalunya triomfant
Tornarà a ser rica i plena
Endarrara aquesta gent
Tan unfana i tan superba !

Bon cop de falç
Bon cop de falç, defensors dela terra
Bon cop de falç

Ara és hora segadors
Ara és hora d’estar alerta
Per quan vingui un altre Juny
Esmolem ben bé les eines !

Bon cop de falç
Bon cop de falç, defensors dela terra
Bon cop de falç

Que tremoli l’enemic
En veient la nostra ensenya
Com fem caure espigues d’or
Quan convé, segem cadenes

Bon cop de falç
Bon cop de falç, defensors dela terra
Bon cop de falç

 

 

English translation

ELS SEGADORS ang Els Segadors THE REAPERS Anthem of Catalonia Written in June 7th 1640

Catalonia triumphant
Shall once again be rich and bountiful,
Drive them back, those people
So conceited and so arrogant.

A good blow with the sickle,
A good blow with the sickle,
Defenders of the land!
A good blow with the sickle!

Now is the time, reapers,
Now is the time to be alert.
For when another June comes,
Let us sharpen our tools well.

A good blow with the sickle,
A good blow with the sickle,
Defenders of the land!
A good blow with the sickle!

Let the enemy tremble
On seeing our banner.
Just as we cut down golden stalks of wheat,
When the time is right, we shall reap chains.

A good blow with the sickle,
A good blow with the sickle,
Defenders of the land!
A good blow with the sickle!

Lyrics to the Sardana La Santa Espina

sant espina Lyrics to the Sardana La Santa Espina

Sardane – Sant Espina

[kkstarratings]

 

La Santa Espina cat Lyrics to the Sardana La Santa Espina (Sardana)

Som i serem gent catalna,
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol. (bis)

Déu va passar i en primavera
i tot cantava al seu pas,
canta la terra encara entera
i canta que cantaràs.

Canta l’ocell, el riu, la planta,
canta la lluna i el sol.
Tot treballant, la dona canta
i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra,
el passat jamai passat,
i jorns i nits, de serra en serra
com tot, canta el Montserrat.

Fill meu per Catalunya
vull veure’t gran i fort ;
fes cara als que l’ultrajin
I per ella, viu i mort.

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

De Catalunya a Valencia,
de Mallorca a Rossello
tot és la braca d’un arbre

com pel mon, no n’hi ha de prio.
 

 

English translation

La Santa Espina ang Lyrics to the Sardana La Santa Espina
The Holy Thorn Traditional dance : “Sardana”

We are and always will be Catalans
Whether you want it or not
Because there is no prouder land
Under the sun’s cape

God strolled around here in the spring
And everything was singing under His footsteps
Sing the whole hearth
And sing that you will sing.

Sing the bird, the river, the plant,
Sing the moon and the sun,
The woman sings while working,
And she is singing at the cradle side.

And sing within the earth,
The past that has not passed,
Days and nights,
From mountains to mountains,
As everything is singing in Montserrat.

My son, for Catalonia’s sake,
I want to see you tall and strong;
Face those who offended her
Live and die for her.

We are and always will be Catalans
Whether you want it or not
Because there is no prouder land
Under the sun’s cape

From Catalonia to Valencia,
From Mallorca to the Roussillon,
Everything lies in a branch of a tree
Because there is no other one alike in the world

* sardane : Traditional dance : “Sardana” + la sardana

 

Muntanyes regalades

muntanyes regalades Muntanyes regalades

Muntanyes Regalades – Himnes als nostres muntanyes

 

[kkstarratings]

 

Muntanyes regalades cat Muntanyes regalades

Muntanyes regalades
són les del Canigó
que tot l’istiu floreixen
primavera i tardor.
Dau-me l’amor minyona
Dau-me la vostra amor

Tardor i primavera
en tot temps hi ha flors.
Hi floreixen les roses,
clavells de tots colors.
Dau-me l’amor minyona
Dau-me la vostra amor

N’hi ha una donzella
qu’em té robat el cor,
lo lliga amb cadenes
amb cadenes d’or.
Dau-me l’amor minyona
Dau-me la vostra amor

 

English translation

Muntanyes regalades ang Muntanyes regalades
Montains with streaming water

The Montains with streaming water
are the ones from the Canigou
that Flower all summer,
spring and autumn.
Give-me love, girl
Give me your love.

During all autumn and spring,
there are flowers.
Roses, carnations
of all colours flower there.
Give-me love, girl
Give me your love.
There’s a girl there
who stole my heart,
she tied up my heart with chains
with golden chains.
Give-me love, girl
Give me your love.