Lyrics to the Sardana La Santa Espina

sant espina Lyrics to the Sardana La Santa Espina

Sardane – Sant Espina

[kkstarratings]

 

La Santa Espina cat Lyrics to the Sardana La Santa Espina (Sardana)

Som i serem gent catalna,
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol. (bis)

Déu va passar i en primavera
i tot cantava al seu pas,
canta la terra encara entera
i canta que cantaràs.

Canta l’ocell, el riu, la planta,
canta la lluna i el sol.
Tot treballant, la dona canta
i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra,
el passat jamai passat,
i jorns i nits, de serra en serra
com tot, canta el Montserrat.

Fill meu per Catalunya
vull veure’t gran i fort ;
fes cara als que l’ultrajin
I per ella, viu i mort.

Som i serem gent catalana
tant si es vol com si no es vol,
que no hi ha terra més ufana
sota la capa del sol.

De Catalunya a Valencia,
de Mallorca a Rossello
tot és la braca d’un arbre

com pel mon, no n’hi ha de prio.
 

 

English translation

La Santa Espina ang Lyrics to the Sardana La Santa Espina
The Holy Thorn Traditional dance : “Sardana”

We are and always will be Catalans
Whether you want it or not
Because there is no prouder land
Under the sun’s cape

God strolled around here in the spring
And everything was singing under His footsteps
Sing the whole hearth
And sing that you will sing.

Sing the bird, the river, the plant,
Sing the moon and the sun,
The woman sings while working,
And she is singing at the cradle side.

And sing within the earth,
The past that has not passed,
Days and nights,
From mountains to mountains,
As everything is singing in Montserrat.

My son, for Catalonia’s sake,
I want to see you tall and strong;
Face those who offended her
Live and die for her.

We are and always will be Catalans
Whether you want it or not
Because there is no prouder land
Under the sun’s cape

From Catalonia to Valencia,
From Mallorca to the Roussillon,
Everything lies in a branch of a tree
Because there is no other one alike in the world

* sardane : Traditional dance : “Sardana” + la sardana

 

Show Comments

Comments are closed.