Daily Archives: 11 octobre 2013

Virolai a la Mare de Monserrat

[printfriendly]

Virolai a la Mare de Monserrat Catala

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el cel

Amb serra d’or, els angelets serraren
amb serra d’or, eixos turons per fer-vos
un palau, per fer-vos un palau.
Reina del Cel que’ls Serrafins baixaren,
Reina del Cel, deu-nos abric dins vostre
mantell blau, dins vostre mantell blau.

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el ce

 

Traduction Française

Virolai à la Mère de Monserrat Traduction Française

Rose d’avril, femme de la montagne
étoile de Montserrat,
illuminez la terre catalane
guidez-nous vers le ciel
guidez-nous vers le ciel

Avec une scie en or, les petits anges scièrent,
avec une scie en or, ces pics là, pour vous faire
un palais, pour vous faire un palais.
Reine du Ciel, que les Séraphins descendirent
Reine du Ciel, donnez-nous un abri dans votre manteau bleu, dans votre manteau bleu,

Rose d’avril, femme de la montagne
étoile de Montserrat
illuminez la terre catalane
guidez-nous vers le ciel
guidez-nous vers le ciel

Virolai to the mother of Montserrat

[printfriendly]

Virolai a la Mare de Monserrat Catala

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el cel

Amb serra d’or, els angelets serraren
amb serra d’or, eixos turons per fer-vos
un palau, per fer-vos un palau.
Reina del Cel que’ls Serrafins baixaren,
Reina del Cel, deu-nos abric dins vostre
mantell blau, dins vostre mantell blau.

Rosa d’Avril, Morena de la serra
de Monserrat estel,
il lumineu la catalana terra
guieu-nos cap el cel
guieu-nos cap el ce

 

English translation

Virolai to the mother of Montserrat English transation

Rose of April, woman of the montain, star of Montserrat,
light up the catalan land
guide us to the sky
guide us to the sky

With a golden saw, the little angels sawed,
with a golden saw, those peaks,
to make your palace,
to make your palace.
Quenn of the Sky, that the Séraphins took down
Queen of the Sky Give us a shelter in your blue coat, in your blue coat.

Rose of April, woman of the montain,
star of Montserrat,
light up the catalan land
guide us to the sky
guide us to the sky

Maria de les Trenes

[printfriendly]

Paroles de la chanson Maria de les Trenes

Maria de Les Trenes catala

La Maria de les trenes
al mirar-la tol passant,
feia defugir les penes
la bellesa d’un instant
convertit després en cant.
Quin respecte el seu posat
tan senzill, ple de sorpresa!
Resplendia la bondat,
la virtut i la franquesa
i el cabell tan ben trenat.

Els teus ulls, els leus ulls son, bonica,
la promesa d’un amor feliç,
i la joia que l’espera la saps veure amb llum de somni en l’encis.
Els teus ulls, els teus ulls son, bonica,
claredat d’infinit.
Maria, les teves trenes
son un lligat d’espigues d’or.
Maria les teves trenes son lo beutat i l’amor.
Joiosament d’aquelles trenes hem de recordar
que foren el neguit de l’abrivat galant.
I ara que és mare la Maria
l’hem de venerar
perquè el seu fruit d’amor
el bressa tot cantant
La ra la, la ra la, etc.
Saltironant reviuen les belleses d’un passat d’alegre joventut,
el més bonic tresor.
I de l’encîs d’aquelles trenes i del pentinat
ens queda solamenl el seu record.