Paroles de la Cargolada

[printfriendly]

LA CARGOLADA Catala

Cargolada sempre seras
en tot temps reina dels Catalans
de la plana el Canigo
seras cantada per tot el Rosello

Dins l’amistat i per molts anys
tots reunits entre companys
poguem cada any recommençar
de riure un poc i de nos amusar

Tot s’arregla tot s’adoba
dins el nostre Rosello
ben ségur que val millo
prendre el temps com nos ven
i deixar parlar la gent
tot s’arregla tot s’adoba
Maî Morirem…

Show Comments

Comments are closed.